75ZOBRAZENÍ

Pôvodca: Vírus hepatitídy typu B má veľmi dlhú inkubačnú dobu (čas od nakazenia po prvé prejavy ochorenia) je 50 až 180 dní. Prenáša sa najmä krvou, sexuálnym stykom a telesnými tekutinami. Často sa prenáša nesterilnou ihlou (medzi narkomanmi), pri tetovaní či piercingu. Nakaziť sa dá aj z neviditeľného množstva krvi. Vírus je veľmi odolný a veľmi dlho prežíva.