80ZOBRAZENÍ

Pôvodca: Vírus poliomyelitídy patrí medzi ľudské vírusy a šíri sa fekálno-orálnou cestou. Priebeh: Detská obrna (Poliomyelitída) je akútne infekčné ochorenie, ktoré pri typickom priebehu vyvoláva  obrny kostrového svalstva, najčastejšie dolných končatín. Komplikácie: Počas rekonvalescencie sa môžu niektoré paralýzy zlepšiť. Ale paralýzy, ktoré pretrvávajú viac ako 60 dní ostávajú s vysokou pravdepodobnosťou trvalé.