83ZOBRAZENÍ

Pôvodca: Pôvodcom nákazy je vírus. K prenosu nákazy dochádza kontaminovaným vzduchom pri priamom styku s chorým, ale aj nepriamo čerstvo kontaminovanými predmetmi. Inkubačný čas je 10 dní.

Ochorenie: Osýpky sú akútne, vysoko nákazlivé horúčkovité ochorenie s príznakmi zápalu slizníc dýchacích ciest a výrazným výsypom. Do zavedenia plošného očkovania sa ochorenie vyskytovalo pravidelne v cyklických epidémiách. Od zavedenia očkovania sa ochorenie vyskytuje len výnimočne a to u detí, ktoré z rôznych príčin neboli očkované a prišli do styku s chorým, obyčajne s cudzincom, alebo sa nakazili mimo územia našej republiky. Ak sa neočkovaných nahromadí viac a dôjde k zavlečeniu vírusu, vznikajú aj epidémie.