62ZOBRAZENÍ

Pôvodca ochorenia: Vyvoláva ho jed, ktorý produkuje baktéria Clostridium tetani. Táto baktéria sa dostáva do prostredia s výlučkami rôznych zvierat (kone, ošípané, ovce, hovädzí dobytok). Do ľudského organizmu sa dostáva cez otvorené rany. V tele sa premení za vhodných podmienok na životaschopný mikrób. Priebeh: Ochorenie sa pri plnom vedomí chorého prejavuje sťahujúcimi kŕčmi žuvacieho svalstva, šijového svalstva