74ZOBRAZENÍ

Pôvodca ochorenia: Baktéria Corynebacterium diphtheriae je baktéria kyjakovitého tvaru, ktorá je odolná proti mrazu aj vyschnutiu. Jestvuje vo viacerých podkmeňoch, ktoré môžu spôsobovať zápaly na rôznych miestach tela (mandle, nosné sliznice, koža). Každý kmeň však produkuje nebezpečný toxín, ktorý spôsobuje pri ochorení závažné problémy srdca, nervového tkaniva a obličiek.