Tetanus

Pôvodca ochorenia: Vyvoláva ho jed, ktorý produkuje baktéria Clostridium tetani. Táto baktéria sa dostáva do prostredia s výlučkami rôznych zvierat (kone, ošípané, ovce, hovädzí dobytok). Do ľudského organizmu sa dostáva cez otvorené rany. V tele sa premení za vhodných podmienok ..

Záškrt

Pôvodca ochorenia: Baktéria Corynebacterium diphtheriae je baktéria kyjakovitého tvaru, ktorá je odolná proti mrazu aj vyschnutiu. Jestvuje vo viacerých podkmeňoch, ktoré môžu spôsobovať zápaly na rôznych miestach tela (mandle, nosné sliznice, koža). Každý kmeň však produkuje ..

Pertussis

Pertussis Pôvodca: Čierny kašeľ (pertussis) je výlučne ľudské ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria Bordetella pertussis. Prenáša sa z človeka na človeka vdychovaním vzduchu kontaminovaného uvedenými baktériami chorého človeka alebo čerstvo znečistenými predmetmi slinami ..

Haemophilus

Pôvodca: Baktéria Haemophilus influenzae typu „b“ (Hib) patrí do veľkého kmeňa baktérií bežne sa vyskytujúcich v ľudskej populácii. Ochorenie: Vyvolávajú najčastejšie infekcie horných a dolných dýchacích ciest, prinosových dutín a stredného ucha. Komplikácie: Medzi ..

Hepatitída typu B

Pôvodca: Vírus hepatitídy typu B má veľmi dlhú inkubačnú dobu (čas od nakazenia po prvé prejavy ochorenia) je 50 až 180 dní. Prenáša sa najmä krvou, sexuálnym stykom a telesnými tekutinami. Často sa prenáša nesterilnou ihlou (medzi narkomanmi), pri tetovaní či piercingu. ..

Obrna

Pôvodca: Vírus poliomyelitídy patrí medzi ľudské vírusy a šíri sa fekálno-orálnou cestou. Priebeh: Detská obrna (Poliomyelitída) je akútne infekčné ochorenie, ktoré pri typickom priebehu vyvoláva obrny kostrového svalstva, najčastejšie dolných končatín. Komplikácie: Počas ..

Pneumokok

Pôvodca: Pneumokok (Streptococcus pneumoniae) je baktéria, ktorá je bežnou súčasťou našich dýchacích ciest. Odhaduje sa, že v detských kolektívoch, napríklad v škôlkach, je približne každé druhé dieťa nositeľom pneumokokových baktérií. Za normálnych okolností pneumokoky ..

Osýpky

Pôvodca: Pôvodcom nákazy je vírus. K prenosu nákazy dochádza kontaminovaným vzduchom pri priamom styku s chorým, ale aj nepriamo čerstvo kontaminovanými predmetmi. Inkubačný čas je 10 dní. Ochorenie: Osýpky sú akútne, vysoko nákazlivé horúčkovité ochorenie s príznakmi zápalu ..

Rubeola (Zarděnky)

Pôvodca: Pôvodcom nákazy je vírus. Prameňom nákazy je vždy chorý človek a to od prvých príznakov ochorenia až do 7 dní po vzniku výsypu. K prenosu nákazy dochádza kontaminovaným vzduchom pri priamom styku s chorým. Priebeh: Rubeola je prevažne ľahké horúčkovité ochorenie s ..

Mumps

Pôvodca: Pôvodcom nákazy je vírus. Prameňom nákazy je chorý človek a to asi 7 dní pred vznikom príznakov ochorenia až do 9. dňa po ich vzniku, teda celkom asi 16 dní. Prenos nákazy sa uskutočňuje kontaminovaným vzduchom pri priamom styku s chorým, ale aj nepriamo kontaminovanými ..